11-13.5.2018 • Lovinka • Objavovanie jazyka Prírody

oko2

“Zmyslové vnímanie je jemnou sieťou, ktorá nadväzuje naše oddelené
nervové systémy na miestny ekosystém. ”
  (David Abram)

Pobytový víkend inšpirovaný knihami Davida Abrama, na ktorom budeme objavovať zabudnuté spôsoby vnímania Prírody. Seminár je praktický, väčšina programu bude prebiehať priamo v krajine.

zajezka2V skupine aj samostatne budeme komunikovať, prekladať a zdieľať jej odkazy. Budeme sa učiť taký spôsob vyjadrovania, ktorý podporuje vedomé zapojenie našich zmyslov do okolitého prostredia. Jazyk, ktorý nevytyčuje hranice medzi ľudským a mimo-ľudským svetom, ale ktorý je rovnako živý ako krajina, ktorú opisuje. Budeme objavovať taký spôsob vyjadrovania, ktorý naše vnímanie krajiny nezachytí, ale skôr pomôže nášmu vedomiu nasledovať jej premeny.

V priamej skúsenosti je prírodný svet zažívaný ako “vnímajúci, pozorný a
pozorujúci “. Keď priznáme nášmu okoliu vnímavosť, naše vlastné vnímanie fyzického prostredia sa mení. Vtáky, stromy, dokonca aj rieky a kamenie začnú vystupovať ako živé, komunikujúce bytosti. Pozorovanie rastlín, vnímanie, ako nás obklopuje a prestupuje nebo, sledovanie mravčích chodníčkov, dotýkanie sa kameňov či rozprávanie príbehov. Sú to veci tak jednoduché a skromné, a pritom zásadne utvárajúce naše vnímanie miesta, vo ktorom žijeme.

Ľudia sú prispôsobení pre vzťah. Oči, pokožka, jazyk, uši a nozdry – to všetko sú brány, ktorými naše telo prijíma výživu. Táto krajina hlasov, operené a parohaté telá, voľne plynúce prúdy – tieto dýchajúce tvary sú našou rodinou, bytosťami, s ktorými sme spojení, s ktorými bojujeme, trpíme aj oslavujeme. Po väčšinu existencie nášho ľudského druhu sme udržiavali vzťahy s každým aspektom zmyslového prostredia, vzájomne si vymieňali možnosti s každou premenlivou formou, s každou povrchovou textúrou a chvejúcou sa entitou, na ktorú sme sa zamerali. (David Abram) 

Celistvé vnímanie Prírody ma naplňuje dvojakým údivom – údivom zo stretnutia s iným než ľudským svetom aj údivom nad tým, ako môžeme tak vytrvalo tento svet prehliadať a vďaka tejto neprozreteľnosti poškodzovať.

Program:

Piatoklovinka_obed
18:00 Večera
20:00 Úvodný kruh
Sobota
10:00 – 13:30 Dopoludňajší program
13:30 – 15:30 Obed, voľno na odpočinok
15:30 – 18:00 Odpoludňajší program
18:00 – 19:00 Večera
19:00 – 21:00 Večerný program
Nedeľa
10:00 – 13:30 Dopoludňajší program
13:30 – 14:30 Obed

 

Víkend povedie Tomáš Arup Fodor.
Dlhodobo študuje šamanizmus u Johna Starwater Hawkena. Pracuje ako lektor a terapeut, venuje sa riešeniu vnútorných konfliktov a psychosomatických problémov, špecializuje sa na traumy z obdobia pôrodu a raného detstva

Cena: 79 eur (cena zahŕňa ubytovanie, stravu a organizačný poplatok). Lektorovi budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.

Spolujazdu účastníkov budeme synchronizovať

Čo si vziať so sebou na kurz?

– ekodrogeriu (baktérie v čističke bežná drogéria zabíja)

– spacák (budete mať posteľ s vypratou plachtou, ale centrum nezabezpečuje periny a povliečky)

Domaci maznáčikovia (psy a iné zvieratá ) su v centre zakázaní.

POČET ÚČASTNÍKOV JE OBMEDZENÝ NA 10. Doporučujeme sa prihlásiť čo najskôr – pomocou tohoto formulára:

Vaše meno a priezvisko

Váš email

Váš telefón

Poznámka - doprava