Cvičenia na uvoľnenie stresu – každý štvrtok

1908fb narrow

Cvičíme v malej skupinke (max 12 osôb), každý podľa svojich možností, cvičenia nie sú zameraná na výkon. Zohľadňujeme individuálne potreby zúčastnených. Cvičenie otvára “bioenergetické rozcvička”, pri ktorej sa naladíme na svoje telo, uvedomíme si jeho stav a celí sa pekne ponaťahujeme.

Nasleduje cielený blok – cvičíme vždy minimálne jeden bioenergetický cvik, prípadne doplnený meditáciou. Cvičenie uzatvára spoločné zdieľanie zážitkov v kruhu.

Pre koho sú cvičenia vhodné?

Cvičenia sú vhodné pre každého, kto chce byť v dobrom, optimálnom kontakte so svojím telom, mysľou a emocionalitou. Pre každého, kto chce aktívne odbúravať aktuálne stres a pracovať na svojich témach.

Čo Vás na kurze čaká ?

– vytvorenie bezpečného priestoru a základných pravidiel pre prácu v skupine
– vysvetlenie bioenergetických princípov a metód
– aktivačné, relaxačné a transformačné cvičenia
– priestor na otázky a analýzu zážitkov
– individuálne konzultácie a rady integrujúce praktickú úroveň so spiritualitou
– hravý, zážitkový spôsob učenia sa

Bioenergetika vychádza z predpokladu, že telo-myseľ-duša je neoddeliteľná jednota, v ktorej každá zložka ovplyvňuje ostatné a zmeny v jednej modalite môžu mať vplyv na tie ostatné. Bioenergetické cvičenia môžu rýchlo navodiť najrôznejšie druhy vibrácií, chvenie, pulzáciu a prúdenie energetického toku, odhaliť obmedzenia v dýchacom cykle a chronické svalové napätie.  Naučíte sa ako týmto symptómom porozumieť a liečiť ich.

Prínosy bioenergetickej transformácie:

– odstraňuje bloky v tele a umožňuje tak voľný tok životnej energie
– vedie k vedomému prežívaniu prítomného okamihu
– harmonizuje spolu telo, myseľ a emócie
– napája na osobný vnútorný zdroj a zvyšuje tak hladinu energie
– pracuje so “zasunutými” emóciami a dáva priestor k ich vyjadreniu
– prehlbuje kontakt so sebou samým i s druhými ľuďmi
– zvyšuje slobodu spontánneho prejavu
– učí láskavému prístupu k sebe samému

Budeme pracovať s týmito témami:

– detské traumy, ktoré vytvárali naše životné vzorce energie
– porozumenie vzorcom a potrebám svojej charakterovej štruktúry
– byť si vedomý svojich pocitov a vyjadrovať ich adekvátnym spôsobom
– vedieť čo chcem a čo nechcem a vyjadrovať to bezpečne a s rešpektom
– zvyšovanie svojej energetickej úrovne, živosť a citlivosť k životu
– uzemnenie, stáť na svojich vlastných nohách
– plynúť s životom skôr ako s ním bojovať
– schopnosť byť prítomný a zostať v kontakte s druhým
– porozumenie fenoménu odporu – ako ho používať, ako sa skrze neho dostať
– ako pracovať energeticky a fyzicky s pozitívnou aj negatívnou projekciou
– svalový pancier, core energetics, energia a charakter.
– pamäť tela, regresia
– dôležitosť dychu, Reichove a ďalšie metódy dychu

Používame špeciálne cvičenia na obnovenie voľného prúdenia životnej sily telom. Daľej spojenie a kontakt so zemou prostredníctvom panvy, nôh a chodidiel. Aby bol organizmus schopný “ustáť” silný energetický náboj a silné vybitie (energetické vyjadrenie emócií), musí byť telo dobre uzemnené (mať silný podporný kontakt so zemou). Ďalšie typické cvičenia sú expresívne a katarzné techniky. Sú terapeuticky žiaduce, pretože klientovi umožnia opustiť svoju obvyklú kontrolu a uvoľniť veľké množstvo energie.

Miesto a termíny stretnutí:

18:30 – 20:15 štúdio Múza, Hurbanovo nám.5

16.8 – ochutnávkový večer, potom od 6.9.2018 každý štvrtok.

Cena: 9€ jednorázový vstup / 6,70€ pri predplatnom na 6 vstupov

Informácie na info (zavináč) rebirthing.sk alebo 0915993865

Doporučujeme sa prihlásiť pomocou tohoto formulára:

Vaše meno a priezvisko

Váš email

Váš telefón

Termín(y)