21. február 1000
1908fb narrow

Cvičenia na uvoľnenie stresu – každú stredu

Cvičíme v malej skupinke (max 10 osôb). Cvičíme v pohodlnom oblečení. Cvičíme každý podľa svojich možností, cvičenia nie sú zameraná na výkon. Zohľadňujeme individuálne potreby zúčastnených. Cvičenie otvára “bioenergetické rozcvička”, pri ktorej sa naladíme na svoje telo, uvedomíme si jeho stav a celí sa pekne ponaťahujeme. Nasleduje cielený blok – cvičíme vždy minimálne jeden bioenergetický cvik, prípadne doplnený meditáciou. Cvičenie uzatvára spoločné zdieľanie zážitkov v kruhu. Pre koho sú cvičenia […]
17. apríl 0534
22382276_329240987538688_3662484626306875333_o

17.4.2018 • Bratislava • Očkovanie proti tréme • praktický večerný kurz

Stretnutie ktoré vám pomôže napojiť sa na vlastné zdroje – bráničné dýchanie, prítomnosť a vnútorný kompas – základné kamene na ktorých môžete budovať svoje Sebavedomie. Všetky cvičenia sú hravé a vždy sa pri nich aj dobre nasmejeme. Vytvoríme si bezpečné a podporujúce pravidlá skupiny, prostredie v ktorom môžem beztrestne experimentovať kým sa nerozhodnem preniesť svoje nové zručnosti do reálneho sveta. Čo budeme trénovať? Zvýšenie svojho osobného vplyvu Komunikačné zručnosti Schopnosť byť […]
21. apríl 0532
Young man with eyes closed smiling, close-up

21.4. 2018 • Bratislava • Od strachu k Láske • Psychosomatické liečenie

Mnohí z nás museli v detstve potlačiť vlastnú živosť, aby dostali lásku a prijatie od rodičov. Toto potlačenie sa v dospelosti môže prejavovať ako pocity úzkosti, smútku, odpojenia od ostatných a často nedostatkom energie. Tento workshop je venovaný transformácii blokov v našom tele, našej energii a našom myslení, ktoré nás v tomto stave udržujú. Budeme pracovať s telom, dychom, psychosomatikou a vedenou relaxáciou. Každý sám vo svojom priestore, vo dvojiciach i v skupine. Čo vám môže workshop priniesť?:  Intenzívnu prácu na […]
11. máj 0525
oko2

11-13.5.2018 • Lovinka • Objavovanie jazyka Prírody

“Zmyslové vnímanie je jemnou sieťou, ktorá nadväzuje naše oddelené nervové systémy na miestny ekosystém. ”   (David Abram) Pobytový víkend inšpirovaný knihami Davida Abrama, na ktorom budeme objavovať zabudnuté spôsoby vnímania Prírody. Seminár je praktický, väčšina programu bude prebiehať priamo v krajine. V skupine aj samostatne budeme komunikovať, prekladať a zdieľať jej odkazy. Budeme sa učiť taký spôsob vyjadrovania, ktorý podporuje vedomé zapojenie našich zmyslov do okolitého prostredia. Jazyk, ktorý nevytyčuje […]
25. máj 0520
355_avakids_fo

25–27.5.2018 • Zaježová • Liečenie vnútorného dieťaťa

Pobytový víkend na ktorom budeme pracovať na vzťahu k dieťaťu v nás.  Vo voľnom čase budete mať príležitosť objaviť malebnosť prírody v okolí centra, ktoré sa nachádza niekoľko kilometrov od Zvolena. Spolujazdu autami budeme synchronizovať. Čo je to “vnútorné dieťa”? Vnútorné dieťa je časť nášho ja, ktorá by mala byť hravá, kreatívna, prežívať život šťastne a zvedavo. V dôsledku tráum z detstva a obdobia dospievania sa u mnohých z nás oddelila táto detská […]
3. jún 0516
anger

2.6.2018 • Bratislava • Pochopte a rozpustite svoj hnev

Tento kurz je pre každého, kto cíti zlosť ako svoju “tému” – či už vám pripadá, že máte hnevu už dosť, alebo sa obávate, že raz desivo vybuchnete. Alebo zlosť nepoznáte vôbec .. a možno vás proste zlosť len z nejakého dôvodu zaujíma. Tým, že hnevu venujeme celý deň, vytvárame príležitosť prelomiť aj silné osobné bariéry a uvoľniť v našom živote niečo veľké. Zlosť sa často v našom živote objavuje, […]
8. jún 0514
000038

8–10.6.2018 • Zaježová • Hlas – prirodzená cesta k sebavedomiu

Pobytový víkend na ktorom budeme oslobodzovať náš hlas.  Vo voľnom čase budeme mať príležitosť objaviť malebnosť prírody v okolí centra, ktoré sa nachádza niekoľko kilometrov od Zvolena. Spolujazdu autami z Bratislavy budeme synchronizovať. Ľudský hlas komplexne vypovedá o človeku. Nájdením a oslobodením svojho prirodzeného hlasu môžeme prostredníctvom sebauvedomovania rehabilitovať svoju jedinečnosť, neopakovateľnosť. Budeme hľadať svoj prirodzený dych, prebúdzať potlačené emócie a rozvíjať vnímavosť k sebe. Hlas je nástrojom seba-vyjadrenia. Je sprievodcom na […]
1. január 0400
Soul-Transmigration

Transformačná terapia “OTVORENIE”

Zmena, ktorú ucítite – objavný a hlboko liečivý zážitok. 2 sprievodcovia, 1 klient Otvoriť sa, prekonať obranné mechanizmy, uvidieť svoje oddelené časti, stretnúť sa s vlastnými emóciami, uvoľniť napätie, integrovať svoje súperiace časti. A ešte viac. Uvidieť svoje masky, nájsť časti seba, ktoré nedokážem sám odkryť, obnoviť komunikáciu s nimi. Telo neklame. Telo vie. Psychosomatickí terapeuti Tomáš Fodor a Markéta Ferstová vám namiešajú individuálny koktail priamo na telo, v bezpečnom priestore, […]