19.11. 2016 • Bratislava • Od strachu k Láske

bio

Mnohí z nás museli v detstve potlačiť vlastnú živosť a citlivosť, aby dostali lásku a prijatie od rodičov. Toto potlačenie sa v dospelosti môže prejavovať ako pocity úzkosti, smútku, odpojenia od ostatných a často nedostatkom energie. Tento workshop je venovaný hľadaniu a transformácii blokov v našom tele, našej energii a našom myslení, ktoré nás v tomto stave udržujú.

My ľudia sme syntézou tela, mysle a ducha. Naše telo sa stará o to, aby sme mohli existovať vo svete, náš jazyk nám umožňuje hovoriť, svojimi rukami uchopujeme veci, po ktorých túžime, a vďaka svojim nohám sa môžeme vo svete pohybovať z miesta na miesto. Naša duša je s telom pevne zviazaná a duševná nepohoda sa často prejaví aj na tele. Keď sme nervózni, trasú sa nám ruky, keď sme veselí, cítime sa plní energie a naopak, keď máme hlad, takmer nie sme schopní myslieť na nič iné ako na jedlo.

Bioenergetická psychoterapia je založená na predpoklade, že sa psychické napätie odráža v napätí telesnom. Jej základnou myšlienkou je, že naše potlačené emócie sa ukladajú v podobe energetických blokov v tele a ovplyvňujú jeho fungovanie. Napríklad bolesti chrbta nemusia byť nutne len zo sedavého zamestnania, ale môže ísť aj o telesné vyjadrenie toho, že si doslova „nakladáme príliš veľa na svoje bedrá“, teda že pracujeme viac, ako zvládame.

Budeme pracovať s telom, dychom, psychoterapeutickými metódamivedenou relaxáciou. Každý sám vo svojom priestore, vo dvojiciach i v skupine.

Čo vám môže workshop priniesť?: bio8

 • Intenzívnu prácu na svojom energetickom tele a emočných blokoch.
 • Bezpečný priestor na vyjadrenie frustrácií, odporu, hnevu, smútku, bolesti atď.
 • Môže pomôcť odhaliť roly a masky, ktoré nám už neslúžia.
 • Podporu pre vaše zranené srdce.
 • Viac vitality a energie.
 • Spojenie s vlastným telom.
 • Objavenie starých presvedčení, ktoré vás udržujú v bludnom kruhu.
 • Súcit k sebe samému.
 • Urýchlenie osobného rozvoja.

Čo vás na kurze čaká?cwicz2d

 • Vytvorenie základných pravidiel na prácu v skupine
 • Vysvetlenie bioenergetických princípov a metód
 • Aktivačné, relaxačné a transformačné cvičenia
 • Priestor na otázky a analýzu zážitkov
 • Individuálne konzultácie a rady integrujúce praktickú úroveň so spiritualitou
 • Hravý, zážitkový spôsob učenia sa
 • Tlačené materiály s popisom cvičení a teóriou pre každého účastníka

Miesto a trvanie stretnutia:

Biorezonančné centrum, Pluhová 40, Bratislava

10.00 – 18.00 h (1 hodina pauza na obed)

Lektor: Tomáš Arup Fodor

Cena: 33 €
Registračný formulár sa nachádza na konci tohoto textu.

Organizačné info: info(zavináč)rebirthing.sk alebo 0915993865

Ak sa chcete dozvedieť viac o bioenergetike, čítajte ďalej:

Náš život je neustále plynutie, striedanie výdaja a príjmu energie. Vo forme spánku, jedla, lásky… Aj slovo „emócia“ pochádza z latinského „moti“, čo znamená pohyb. Emočný život zdravého jedinca má kvalitu otvorenosti a voľného prúdenia. V prípade neuróz sa ale v tele vytvárajú rôzne bloky, ktoré zastavujú prúd energie a spôsobujú napätie či funkčné problémy. Cieľom bioenergetickej terapie je odstrániť energetické bariéry v systéme človeka.

Zaujímavým prvkom terapie je zameranie sa na srdce, najdôležitejší orgán človeka, sídlo lásky a odvahy. Pri fyzickom poranení srdca človek okamžite zomiera, preto je srdce chránené hneď tromi silnými bariérami.600_435798083

Prvou obrannou líniou sú psychické obrany, ktoré sú na povrchu a sú prepojené s charakterom jedinca. Ide jednoducho o to, ako reagujeme na svet okolo seba a akým spôsobom komunikujeme s ľuďmi v našom okolí. Druhou vrstvou je potom vrstva telesná, v podobe už spomínaného svalového panciera. Tu už ide o mechanickú ochranu. Ak by ste vedeli, že vás niekto o sekundu udrie päsťou do brucha, určite by ste stiahli všetky brušné svaly, aby ste ochránili svoje vnútorné orgány. Nepremýšľali by ste nad tým, pretože ide o reflexívnu reakciu. Svalový pancier je v podstate neustále napätie vo svaloch, vytvárané úzkosťou z možného konfliktu. Telesná rovina korešponduje s rovinou psychickou, čo je v podstate základným kameňom psychosomatickej medicíny.

Poslednou, treťou vrstvou je rovina emocionálna, ku ktorej sa terapeut snaží dostať cez svalový pancier. Je to práve táto úroveň, kde sa schováva základ problému, vyvolávajúci obranu na úrovni telesnej i myšlienkovej. Uvoľnenie potlačených emócií vedie k uvoľneniu aj na ostatných úrovniach.

Na telo zameraná terapia teda pracuje hneď na troch úrovniach ľudského bytia – emocionálnej, telesnej i myšlienkovej. Ponúka možnosť doplnenia klasických terapeutických postupov o úplne novú úroveň zážitkov v telesnej rovine. Rozum nás klame každý deň, ale naše telo nikdy neklame. Telo vždy vie, čo je pre nás najlepšie, je to len náš rozum, ktorý sa mu stavia do cesty a vytvára bariéry, ktoré sa ťažko prekračujú.

Kapacita je obmedzená na 14 účastníkov. Doporučujeme sa prihlásiť pomocou tohoto formulára:

 

Vaše meno

Váš email

Váš telefón

Poznámka