16.9.2023 • Nitra • Certifikovaný Kurz – Access Bars®
16. septembra 0739
„Spomaľ, dýchaj, všímaj si “ – pravidelné večery v Bratislave
11. októbra 0740

17.7.2021 • Limbach • Objavovanie jazyka Prírody

„Zmyslové vnímanie je jemnou sieťou, ktorá nadväzuje naše oddelené
nervové systémy na miestny ekosystém. “
  (David Abram)

Praktický workshop inšpirovaný knihami Davida Abrama, na ktorom budeme objavovať zabudnuté spôsoby vnímania Prírody. Seminár je praktický, cvičenia budú prebiehať priamo v krajine Malých Karpát.

V skupine aj samostatne budeme komunikovať, prekladať a zdieľať jej odkazy. Budeme sa učiť taký spôsob vyjadrovania, ktorý podporuje vedomé zapojenie našich zmyslov do okolitého prostredia. Jazyk, ktorý nevytyčuje hranice medzi ľudským a mimo-ľudským svetom, ale ktorý je rovnako živý ako krajina, ktorú opisuje. Budeme objavovať taký spôsob vyjadrovania, ktorý naše vnímanie krajiny nezachytí, ale skôr pomôže nášmu vedomiu nasledovať jej premeny.
zajezka1
V priamej skúsenosti je prírodný svet zažívaný ako „vnímajúci, pozorný a
pozorujúci „. Keď priznáme nášmu okoliu vnímavosť, naše vlastné vnímanie fyzického prostredia sa mení. Vtáky, stromy, dokonca aj rieky a kamenie začnú vystupovať ako živé, komunikujúce bytosti. Pozorovanie rastlín, vnímanie, ako nás obklopuje a prestupuje nebo, sledovanie mravčích chodníčkov, dotýkanie sa kameňov či rozprávanie príbehov. Sú to veci tak jednoduché a skromné, a pritom zásadne utvárajúce naše vnímanie miesta, vo ktorom žijeme.

Ľudia sú prispôsobení pre vzťah. Oči, pokožka, jazyk, uši a nozdry – to všetko sú brány, ktorými naše telo prijíma výživu. Táto krajina hlasov, operené a parohaté telá, voľne plynúce prúdy – tieto dýchajúce tvary sú našou rodinou, bytosťami, s ktorými sme spojení, s ktorými bojujeme, trpíme aj oslavujeme. Po väčšinu existencie nášho ľudského druhu sme udržiavali vzťahy s každým aspektom zmyslového prostredia, vzájomne si vymieňali možnosti s každou premenlivou formou, s každou povrchovou textúrou a chvejúcou sa entitou, na ktorú sme sa zamerali. (David Abram) 

5-1full

Celistvé vnímanie Príriody ma naplňuje dvojakým údivom – údivom zo stretnutia s iným než ľudským svetom aj údivom nad tým, ako môžeme tak vytrvalo tento svet prehliadať a vďaka tejto neprozreteľnosti poškodzovať.

Program:

Sobota
10:00 – 13:30 Dopoludňajší program
13:30 – 14:30 Obed v reštaurácii
15:30 – 18:00 Odpoludňajší program
Víkend povedie Tomáš Arup Fodor.
Dlhodobo študuje šamanizmus u Johna Starwater Hawkena. Pracuje ako lektor a terapeut, venuje sa riešeniu vnútorných konfliktov a psychosomatických problémov, špecializuje sa na traumy z obdobia pôrodu a ranného detstva

Cena – 39€

POČET ÚČASTNÍKOV JE OBMEDZENÝ NA 10. Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr – pomocou tohoto formulára:

    Vaše meno a priezvisko

    Váš email

    Váš telefón

    Poznámka - doprava