25.marec – 10.jún 2020 • Ako odblokovať svoj kreatívny potenciál ?

KREATIVITA (1)

oko2 oreyane
“Choďte za svojím šťastím a budú sa vám otvárať dvere aj tam, kde predtým žiadne dvere neboli.” Joseph Cambell.

Zažijete príliv energie
Umelcova cesta je 12-dielny zážitkový kurz, ktorý môže byť impulzom začať sa pozerať na veci inak – na umenie, vzťah, výchovu, sebalásku, varenie … Umelcova cesta sa môže stať kľúčom k dverám, ktoré zostávali dlho zatvorené a vďaka skupine, lektorom, vlastnej práci na sebe, môžeme vstúpiť. Predpokladom je, že chceme vstúpiť a vziať zodpovednosť do svojich rúk – chceme rozvíjať vďaka novému postoju nový vzťah k sebe a hľadať cestu, ako ďalej. Na konci kurzu každý účastník dostane certifikát o absolvovaní.

Kreatívny môže byť ktokoľvek
Nie je nič prirodzenejšie než byť kreatívny. Umelcova cesta nie je len pre umelcov, ale pre všetkých, ktorí chcú naplno využiť všetky svoje možnosti. Žiť naplno svoj život znamená byť kreatívny. Napriek tomu nycreative_center_58c3d141d5b86veľa ľudí hrá so sebou hru: buď budem kreatívny, alebo budem zarábať peniaze; buď sa budem dobre starať o rodinu, alebo budem kreatívny. Podobných i iných blokov máme v sebe hŕbu. Strach, nedostatok sebadôvery, pocit viny … ich rozpustenie a prekonanie je žiadúce nielen pre umelcov. Preto je Umelcova cesta vhodná pre každého. 12 týždňov budeme objavovať a sýtiť umelca v nás a odstraňovať nánosy a bloky, ktoré nám bránia tvoriť.

Naplnenie osobných cieľov
Seba-rozvojový kurz, ktorý vás prepojí s vnútorným umelcom a prinesie do vášho života tvorivosť a nové vedomie. Stretneme sa svojou tvorivou silou i vnútornými blokmi. Spoznáme a vyskúšame – tvorivé písanie, vedomé rozvíjanie vnútorného dialógu, koláž, kreslenie pravou hemisférou, zhotovenie svojho symbolu a mnoho ďalšieho. Sformujeme si víziu svojho poslania, ktoré nás dokáže viesť nielen v tvorivých chvíľach, ale celým životom. Vieme, že niekde v nás je priestor slobody, kde nie je strach ani hodnotenie, kde naša kreativita dostáva šancu rásť. Giving-HandsTvorivý proces má svoju aktívnu a pasívnu fázu. Má svoje “uchýlenie sa do jaskyne”, môže byť procesom púšťania, neusilovania, čakania. Posilňuje v nás dôveru v seba samého, učí koncentráciu a trpezlivosť. Pretože sa tieto fázy striedajú, je veľmi dôležité mať nablízku svojho skúseného sprievodcu. V bezpečnom a podporujúcom prostredí váš umelec stretne Prijatie, Povzbudenie, Podporu, Priateľstvo, Pokoru, Pozornosť, Predstavivosť a Pravdivosť. A môže sa objaviť príbeh … váš Príbeh. Príbehy sú dôležitou súčasťou života.

Témy 12 týždňového cyklu
Bezpečie, identita, sila, integrita, možnosti, hojnosť, spojenie, dôvera, spolucítenie, vlastné bezpečie, samostatnosť a dôvera.

Kurz vychádza z metodiky knihy Julie Cameron “Umelcova cesta”, s ktorou budeme po celú dobu pracovať. Základom spoločných stretnutí bude zdieľanie, ukotvenie v tele, tvorivá práca a aktívna imaginácia.
zajezka2
Miesto a časy:
Ateliér ArtBloom, Hurbanovo námestie 1, Bratislava
od 25.3. do 10.6.2020, každú stredu 18:00 – 20:00

Cena za 12 lekcií: 179€ (čo vychádza 7,50 za hodinu)
V cene je poznámkový blok, materiály, občerstvenie.

Ďalšie informácie na tel.0915993865

Počet účastníkov je obmedzený! Pre registráciu alebo daľšie informácie vyplňte prosím tento formulár:

Vaše meno a priezvisko

Váš email

Váš telefón

Poznámka