22.6.2024 • Banská Bystrica • Certifikovaný Kurz – Access Bars®
22. júna 0651
2.6.2024 • Bratislava • Certifikovaný Kurz – Access Bars®
2. júna 0655

14.-16.6.2024 • Zamiluj sa do Seba • Brána, Zaježová

Čo je to vlastne Sebaláska? Prečo niektorí ľudia majú túto vlastnosť a iní ju musia stale rozvíjať? Ako ju kontinuálne žiť, cítiť v každej bunke Svojho tela– a tým umožniť hlbokú zmenu subjektívnej reality? Ako čeliť vnútornému kritikovi a negatívnym myšlienkam? Najdôležitejší vzťah, aký kedy v živote budete mať, je vzťah so Sebou samým. Ak sa nemiluješ bezpodmienečne, ako môžeš očakávať, že ostatní budú?

Náš víkend je dynamickou jazdou cvičení, aktívnych meditácií a emocionálnej práce s vnútorným dieťaťom, starostlivo navrhnutou tak, aby ste v nedeľu odchádzali zamilovaní do Seba a Života. Čaká vás minimum teórie, naša práca je zameraná na telo, emócie, priame zakúšanie autentickej pravdy nášho Bytia.

V sobotu budeme transformovať našu myseľ, pozrieme sa na rodinné a kolektívne vzorce ktoré spôsobujú, že sa neprijímam taký ak‎ý som. Ukážeme si jednoduchý spôsob ako sa dostať za ne, do stavu bezpodmnienečného prijímania. V nedeľu sa budeme sústrediť na Sebalásku samotnú, naučíme sa ako sa napojiť na autentickú Nehu a Láskavosť, ktoré nie sú technikou, ani teóriou z knižky o pozitívnom myslení ale stabiln‎ými atribútmi hlbších úrovní našej Duše.

Dôležit‎‎‎ým princípom je zameranie sa na srdce, najdôležitejší orgán človeka, sídlo lásky a odvahy. Pri fyzickom poranení srdca človek okamžite zomiera, preto je srdce chránené hneď tromi silnými bariérami.

Prvou obrannou líniou sú psychické obrany, ktoré sú na povrchu a sú prepojené s charakterom jedinca. Ide jednoducho o to, ako reagujeme na svet okolo seba a akým spôsobom komunikujeme s ľuďmi v našom okolí. Druhou vrstvou je potom vrstva telesná, v podobe už takzvaného svalového panciera. Tu už ide o mechanickú ochranu. Ak by ste vedeli, že vás niekto o sekundu udrie päsťou do brucha, určite by ste stiahli všetky brušné svaly, aby ste ochránili svoje vnútorné orgány. Nepremýšľali by ste nad tým, pretože ide o reflexívnu reakciu. Svalový pancier sa prejavuje ako neustále napätie vo svaloch, vytvárané úzkosťou z možného konfliktu. Telesná rovina korešponduje s rovinou psychickou, čo je v podstate základným princípom psychosomatickej medicíny. Poslednou, treťou vrstvou je rovina emocionálna, kde sa schováva základ problému, vyvolávajúci obranu na úrovni telesnej i myšlienkovej. Uvoľnenie potlačených emócií vedie k uvoľneniu aj na ostatných úrovniach.

Na telo zameraná terapia teda pracuje hneď na troch úrovniach ľudského bytia emocionálnej, telesnej i myšlienkovej. Ponúka možnosť doplnenia klasických terapeutických postupov o úplne novú úroveň zážitkov v telesnej rovine. Rozum nás klame každý deň, ale naše telo nikdy neklame. Telo vždy vie, čo je pre nás najlepšie, je to len náš rozum, ktorý sa mu stavia do cesty a vytvára bariéry, ktoré sa ťažko prekračujú.

Dojmy účastníkov z minulého termínu

te1

te3te2

Metódy práce

1. Arteterapia

– tvorba koláže z textov a obrázkov (bude k dispozícii veľké množstvo časopisov), jednoduchá technika ako obísť cenzúru mysle a dostať sa k obsahom podvedomia.

2. Bioenergetická psychológia a práca s telom

– Kinestetická regresia

– Energetické cvičenia zamerané na vedomé znovuprežitie situácií, ktoré viedli k vzniku základných postojov k životu a k sebe samému

3. Vedená „meditácia“ a imaginácia

Program:

Piatok
19:00 Príjazd, večera, zoznamovací večer
Sobota
8:30 – 10:00   Raňajky 
10:00 – 13:30 Dopoludňajší program
13:30 – 16:00 Obed, voľno na odpočinok
16:00 – 19:00 Odpoludňajší program
19:00 – 20:00 Večera, voľno
20:00 – 21:30 Večerný program
Nedeľa
8:30 – 10:00   Raňajky 
10:00 – 13:30 Dopoludňajší program
13:30 – 14:30 Obed 
 
Miesto konania: Centrum Brána v Zaježovej. Je to prekrásne silové miesto v horách – 900m n.m. na strednom Slovensku

neďaleko Zvolena. Záchod je latrínka vonku. V lese neďaleko je čarovná studnička . Spí sa v spacáku na matraci v spoločnej miestnosti alebo v típí (alebo vo vlastnom stane).
 
Stravovanie: Labužnícka vegetariánska kuchyňa. Naši kuchári priam čarujú tradičné aj netradičné recepty v pôvodnej kuchyni s pecou na drevo.Kuchári sa pri varení inšpirujú rôznymi systémami, ako makrobiotikou, čínskou medicínou, ale aj klasickou slovenskou kuchyňou, prípadne receptami z iných krajín.
 
Cena: 249€  (zahŕňa kurzovné, ubytovanie a stravu)
 
Čo si vziať so sebou?
 • Pohodlné oblečenie na fyzický pohyb a cvičenia
 • uterák
 • spacák
 • šatku na oči

Informácie na info (zavináč) rebirthing.sk alebo 0915993865

KAPACITA JE OBMEDZENÁ NA 14 účastníkov. Doporučujeme čo najskôr si zarezervovať miesto vyplnením tohoto formulára: 

  Vaše meno a priezvisko

  Váš email

  Váš telefón

  Poznámka