Aké sú princípy našej práce?

Bioenergetika je psychoterapeutická metóda zameraná na telo, to znamená, že s cieľom ovplyvniť psychiku používa okrem psychoanalytického prístupu aj metódy práce s telom – pracuje so svalovým napätím, dýchaním a pod. Vychádza z predpokladu, že telo, myseľ a duša tvoria neoddeliteľnú jednotu, v ktorej každá zložka ovplyvňuje ostatné a zmeny v jednej modalite môžu mať vplyv na tie ostatné.

Bioenergetické cvičenia môžu rýchlo navodiť najrôznejšie druhy vibrácií, chvenie, pulzáciu a prúdenie energetického toku, odhaliť obmedzenia v dýchacom cykle a chronické svalové napätie. Veľmi dôležitou súčasťou práce je týmto symptómom porozumieť.

Ako reakciu na náročné situácie a stres, ktorý sme neboli schopní zvládnuť, sme si (najčastejšie v detstve) mohli inštinktívne vytvoriť nejakú formu ochrany – „svalový pancier“, obmedzenie v dýchaní alebo iný psychosomatický blok. Bioenergetika sa snaží pomocou špeciálnych cvičení o obnovenie voľného prúdenia životnej sily telom.

Aby bol organizmus schopný vydržať silný energetický náboj a silné vybitie (energetické vyjadrenie emócií), musí byť telo dobre uzemnené (mať silný podporný kontakt so zemou). Ďalšie typické cvičenia sú expresívne a katarzné techniky. Sú terapeuticky žiaduce, pretože umožnia opustiť obvyklú kontrolu a uvoľniť veľké množstvo energie.