Zmena, ktorú ucítite - 2 sprievodcovia, 1 synergia

Osvedčený terapeutický "otvárak"
Otvoriť sa, prekonať obranné mechanizmy, uvidieť svoje oddelené časti, stretnúť sa s vlastnými emóciami, uvoľniť napätie, integrovať svoje súperiace časti. A ešte viac. Uvidíte svoje masky, nájdete časti seba, ktoré nedokážete sami nájsť a odkryť, obnoviť komunikáciu s nimi.
Telo neklame. Telo vie. Spolu s Markétou sme pre vás pripravili veľmi silný, očistný a transformujúci proces. Namiešame vám individuálny koktail priamo na telo, v bezpečnom priestore, s plnou prítomnosťou a s jasným zámerom.
Zavolajte, objednajte sa.
Aktuálne:
Milí priatelia, idem pre vás nazbierať inšpiráciu do amazonských pralesov. Teším se na vás po mojom návrate 26. februára 2018. Tomáš

Zážitkové transformačné stretnutia

2.-4.3.2018

Alchýmia Emócií • jarný psychosomatický detox

2.-4.3.2018

Aké sú princípy našej práce?

Bioenergetika je psychoterapeutická metóda zameraná na telo, to znamená, že s cieľom ovplyvniť psychiku používa okrem psychoanalytického prístupu aj metódy práce s telom – pracuje so svalovým napätím, dýchaním, reflexmi a inštinktmi. Vychádza z predpokladu, že telo, myseľ a duša tvoria neoddeliteľnú jednotu, v ktorej každá zložka ovplyvňuje ostatné a zmeny v jednej modalite môžu mať vplyv na tie ostatné.

Ako reakciu na náročné situácie a stres, ktorý sme neboli schopní zvládnuť, si inštinktívne vytvárame nejakú formu ochrany – napr. „svalový pancier“, obmedzenie v dýchaní alebo iný psychosomatický blok. Bioenergetika sa snaží pomocou špeciálnych cvičení o obnovenie voľného prúdenia životnej sily telom.

Pracujeme zároveň na troch úrovniach ľudského bytia – emocionálnej, telesnej i myšlienkovej. Ponúka možnosť doplnenia klasických terapeutických postupov o úplne novú úroveň zážitkov v telesnej rovine. Rozum nás klame každý deň, ale naše telo nikdy neklame. Telo vždy vie, čo je pre nás najlepšie, je to len náš rozum, ktorý sa mu stavia do cesty a vytvára bariéry, ktoré sa ťažko prekračujú.