Tomáš Fodor

lektor a terapeut

0915993865


S živosťou a spontánnosťou som mal ako dieťa veľký problém, moje telo slúžilo len ako dopravný prostriedok pre mozog. Našťastie som sa dostal k Oshovým aktívnym meditáciám, ktoré mi umožnili dostať sa do kontaktu so sebou samým. Začal som vyhľadávať semináre a terapeutické skupiny zamerané na odblokovávanie tela, hlasu, energie a sexuality. Rok som pracoval a študoval v sebarozvojovom centre Croydon Hall, absolvoval som výcvik u jedného z najskúsenejších učiteľov bioenergetiky - Johna Hawkena a niekoľko rokov som pracoval ako jeho asistent. Od roku 2010 pomáham svojim klientom s liečením tráum, blokov, úzkostí a iných psychosomatických problémov.