Aké sú princípy našej práce?

Psychosomatická terapia je celostný prístup k človeku. Je to psychoterapeutická metóda zameraná na telo. To znamená, že s cieľom ovplyvniť psychiku používa okrem psychoanalytického prístupu aj metódy práce s telom – pracuje so svalovým napätím, dýchaním, reflexmi a inštinktmi. Vychádza z predpokladu, že telo, myseľ a duša tvoria neoddeliteľnú jednotu, v ktorej každá zložka ovplyvňuje ostatné a zmeny v jednej modalite môžu mať vplyv na tie ostatné.

Ako reakciu na náročné situácie a stres, ktorý sme neboli schopní zvládnuť, si inštinktívne vytvárame nejakú formu ochrany – napr. „svalový pancier“, obmedzenie v dýchaní alebo iný psychosomatický blok. Bioenergetika sa snaží pomocou špeciálnych cvičení o obnovenie voľného prúdenia životnej sily telom.

Pracujeme zároveň na troch úrovniach ľudského bytia – emocionálnej, telesnej i myšlienkovej. Ponúka možnosť doplnenia klasických terapeutických postupov o úplne novú úroveň zážitkov v telesnej rovine. Rozum nás klame každý deň, ale naše telo nikdy neklame. Telo vždy vie, čo je pre nás najlepšie, je to len náš rozum, ktorý sa mu stavia do cesty a vytvára bariéry, ktoré sa ťažko prekračujú.