24.11.2018 Jóga – Tanec – Radost / Yoga – Dance – Joy

jogat

English version follows

Radi by sme vás pozvali na víkend venovaný jóge, tancu a radosti. Doprajte si v letných dňoch oddych a relaxáciu v jóge, hravosť a veselosť v tanci a odevzdejte se radosti.

 

V bezpečnom priestore vás jóga aj tanec privedú do vášho tela a môžu vám ľahko ukázať, aké radosti a poklady sa vo vašom tele nachádzajú.  S láskou objímeme všetko, čo sa nám naše telo a duša zrkadlí a prijmeme sa so všetkým, čo k nám patrí.
S radosťou vás prevedieme uvoľňujúcou jógou a extatickým tancom a pôjdeme ešte ďalej, hlbšie. Necháme vás nahliadnuť do svojho vnútra, do miest, ktoré túžia byť objavené, rozpoznané a privítané. Využijeme oheň letných dní a necháme v žiare slnka spáliť to staré, dáme priestor vďačnosti a vytvoríme priestor pre to nové, radostné a oslobodzujúce.

images

Uvoľňujúci víkend vám ponúkame v krásnom prostredí Biolky, v Modre-Kráľovej, kde pre nás nachystajú aj veľmi chutnú kuchyňu, ktorá podporí a doladí náš zámer. Pre váš najvyššie komort a pohodlie, máme v Biolke aj možnosť prespania.

 

Pokiaľ máte záujem osviežiť a uvoľniť svoje telo, neváhajte sa zaregistrovať.

Program:

Piatok

18:00 – Príjazd, večera
19:30 – Tanec radosti a uvoľnenia

Sobota

7:00 – 9:00 Ranná jóga
10:30 – 13:30 Dopoludňajší program – Tanec a objevovanie
13:30 – 16:00 Obed, voľno na odpočinok
16:00 – 19:00 Odpoludňajší program – Jóga a pretiahnutie
19:00 – 20:00 Večera,voľno
20:00 – 21:30 Večerný program – Tanec predkov

Nedeľa

7:00 – 9:00 Ranná jóga
10:00 – 13:30 Dopoludňajší program – Tanec hojnosti
13:30 – 14:30 Obed

 

English version:

We would like to invite you for a weekend of yoga, dance and joy. Indulge yourself relaxation in yoga during the summer, playfulness and cheerfulness in dancing and surrender into bliss.

In a safe space yoga and dancing bring you into your body and can easily show you how much joy and treasures are in your body. With love we embrace everything that our body and soul mirror and accept with all that belongs to us.

We’re happy to transfer you with relaxing yoga and ecstatic dance, and go further, deeper. We let you inspect your interior, the places you want to be discovered, recognized and welcomed. We will use the fire of the summer days and let the sun burn in the glow of the old, give space of gratitude and create space for it new, joyful and liberating.

The relaxing weekend is offered in the beautiful surroundings of Biolka, Modre-Králova, where a very tasty kitchen will be prepared for us, which will support and fine-tune our intention. For your highest comfort and convenience, we also have the possibility of sleeping in Biolke.

If you are interested in refreshing and relaxing your body, do not hesitate to sign up.

The program:

Friday

18:00 – Arrival, dinner
19:30 – Dance of joy and relaxation

Saturday

7:00 – 9:00 Morning Yoga
10:30 – 13:30 Morning program – Dance and Discovering
13:30 – 16:00 Lunch, relaxation
16:00 – 19:00 The afternoon program – Yoga and stretching
19:00 – 20:00 Dinner, free time
20:00 – 21:30 Evening Program – Ancestor Dance

Sunday

7:00 – 9:00 Morning Yoga
10:00 – 13:30 The afternoon program – Dance of abundance
13:30 – 14:30 Lunch

 

Miesto konania: Biolka. Pôvabný, láskyplný priestor nedaľeko od Bratislavy.
Adresa: Partizánska 76, Modra-Kráľová  Daľšie info na www.biolka.sk
Stravovanie: Vynikajúca kuchyňa pre vegetariánov i milovníkov mäsa. S láskou pripravované jedlá z kvalitných domácich surovín. Možnosť si vybrať z plnej penzie, polopenzie, raňajok a dalších možností.
Ubytovanie: v spacáku na matraci v spoločnej miestnosti, 2 kúpeľne na poschodí. 
 
Venue: Biolka. A charming, loving place not far from Bratislava.
Address: Partizánska 76, Modra-Kráľová For more information visit www.biolka.sk
Dining: Excellent cuisine for vegetarians and meat lovers. With love prepared meals made from high-quality domestic raw materials. You can choose from full board, half board, breakfast and other options.
Accomodation: sleeping mat on the mattress in the common room, 2 bathrooms on the floor.
slovak-desert
 
Cena / Price:
110 € Kurzovné /Course fee
10€  Ubytovanie/noc Accomodation/night
Strava / Board:
Raňajky/Breakfast 3€,
Obed/Lunch 6€,
Večera/Dinner 5€
Čo si vziať so sebou?
Pohodlné oblečenie na fyzický pohyb, spacák, šatku na oči,  jogamatku a deku pre vaše pohodlie.
Do poznámky prosím vpíšte, či máte záujem o ubytovanie a stravovanie (raňajky, obedy, večere).
Informácie na info (zavináč) rebirthing.sk alebo 0915993865
 
What to take with you?
Comfortable clothes for physical exercise, sleeping bag, blind fold, joga mat and blanket for your convenience.
Please note in the note if you are interested in accommodation and boarding (breakfast, lunch, dinner).
Information for info (at) rebirthing.sk or 091599386

KAPACITA JE OBMEDZENÁ NA 16 ÚČASTNÍKOV. Doporučujeme rezervovať si miesto vyplnením tohoto formulára:

CAPACITY IS LIMITED TO 16 PARTICIPANTS. We recommend booking a place by filling out this form: