17.7.2021 • Limbach • Objavovanie jazyka Prírody
2. septembra 0740
6.8.2023 • Bratislava • Certifikovaný Kurz – Access Bars®
6. augusta 0745

„Spomaľ, dýchaj, všímaj si “ – pravidelné večery v Bratislave

 

Čo Vás na kurze čaká ?

 • vytvorenie bezpečného priestoru a základných pravidiel pre prácu v skupine
 • vysvetlenie bioenergetických princípov a metód
 • aktivačné, relaxačné a transformačné cvičenia
 • priestor na otázky a analýzu zážitkov
 • individuálne konzultácie a rady integrujúce praktickú úroveň so spiritualitou
 • hravý, zážitkový spôsob učenia sa

 

Budeme pracovať s týmito témami:

 • detské traumy, ktoré vytvárali naše životné vzorce energie
 • porozumenie vzorcom a potrebám svojej charakterovej štruktúry
 • byť si vedomý svojich pocitov a vyjadrovať ich adekvátnym spôsobom
 • vedieť čo chcem a čo nechcem a vyjadrovať to bezpečne a s rešpektom
 • zvyšovanie svojej energetickej úrovne, živosť a citlivosť k životu
 • uzemnenie, stáť na svojich vlastných nohách
 • plynúť s životom skôr ako s ním bojovať
 • schopnosť byť prítomný a zostať v kontakte s druhým
 • porozumenie fenoménu odporu – ako ho používať, ako sa skrze neho dostať
 • ako pracovať energeticky a fyzicky s pozitívnou aj negatívnou projekciou
 • svalový pancier, core energetics, energia a charakter.
 • pamäť tela, regresia
 • dôležitosť dychu, Reichove a ďalšie metódy dychu

 

Sme hypnotizovaní obsahmi našej mysle ktorá neustále opakuje príbeh o minulosti a možných scenároch budúcnosti. Akoby nestačil príbeh v mysli, traumatické udalosti sa ukladajú priamo v tele, v takzvanej bunkovej pamäti. To ovplyvňuje náš svalový tonus a slúži ako ochrana pred negatívnymi emóciami zvonka.
Takýto svalový pancier pomáha človeku necítiť nepríjemné emócie. Chronické svalové napätie spätne pôsobí na všetky úrovne tela a psychiky. Potom môžeme napríklad pociťovať úzkosť, hoci pre ňu neexistuje žiaden vonkajší dôvod..V bezpečnom priestore malej skupiny sa budeme učiť zaobchádzať so svojou žiarlivosťou, zlosťou, strachom, smútkom, radosťou i túžbou.
 
Tento prístup pomáha liečiť naše psychosomatické zranenia, či už pochádzajú z potláčania, posadnutosti či zneužitia. Ukazuje nám, ako sa tešiť z životnej energie prostredníctvom zážitkov radostnej a meditatívnej bezcieľnosti.Konkrétnu postupnosť cvičení budeme prispôsobovať potrebám a energii skupiny.Každý účastník sa môže sám rozhodnúť, ako ďaleko chce zájsť v každom cvičení.
 

Lektor

Tomáš Fodor: Absolvoval výcvik na telo orientovanej psychoterapie u Johna Hawkena a niekoľko rokov asistoval na jeho výcvikoch. Od roku 2010 pomáha svojim klientom s liečením tráum, blokov, úzkostí a iných psychosomatických problémov.

 

Miesto a trvanie stretnutia:

V záhradách 1, Bratislava, 19:00 do 20:45h.

 

Termíny:

Vždy v stredu, 2x do mesiaca:27.9., 11.10.,25.10.,atď., až do júna 2024

Môžete sa pridať na ktorýkoľvek termín, každý večer je samostatný.

 

Cena: 

20€ jednorazový vstup 14€ pri kupe permanentky na 5 vstupov.

 

Organizačné info :

 Tomáš 0915 99 38 65

 

Registračný formulár

Registrácia povinná z kapacitných dôvodov. Ak bude kapacita miestnosti naplnená, prednosť majú tí, ktorí vyplnili registračný formulár   

  Vaše meno a priezvisko

  Váš email

  Váš telefón

  Termín(y)