15.12.2016 • Bratislava • otvorený večer KURZ IMPROVIZÁCIE
29. decembra 0679
18.1.2016 • EMOČNÁ ALCHÝMIA • priateľstvo, divokosť, zraniteľnosť, láska, hnev
8. decembra 0680

23.3.2024 • Bratislava • Oprava rodových tráum

Intenzívny meditačný deň s Romanom Večeřom zo Znojma.

Dovoluji si Vás pozvat na netradiční meditační setkání v hladině theta v Bratislavě. Společně se
ponoříme do svého nitra a budeme v souladu se svoji cestou, plánem Duše a s využitím společného
synergického potenciálu skupiny zpracovávat aktuální a pro většinu z nás aktuální témata meditací.

Zaměříme se hlavně na praktické provádění theta meditací celkem ve třech cca 2 hod. blocích, plus
závěrečné sdílení a zhodnocení. Vždy bude předcházet krátké vysvětlení toho, co budeme dělat, jak
bude meditace probíhat a vlastní práce. Meditace budou trvat přibližně 1 hodinu. Prakticky si
vyzkoušíte hlubinné meditace a vlastním prožitkem zjistíte rozdíl mezi klasickou meditací a theta
meditací.
Meditace budou vedené hlasem, s jemným hudebním doprovodem. Budete zavedeni do hlubin své
bytosti a přes hladinu theta (mozkové frekvence) budete mít možnost, na sobě intenzivně pracovat.
Práce na těchto frekvencích je nesrovnatelně rychlejší a trvalejší než při běžné meditaci a přitom
stejně bezpečná. Během jedné meditace lze zahrnout a zvládnout širší záběr řešeného.
Ve volném čase, je pro zájemce možnost vyzkoušet harmonizaci pomocí Teslových plátů.

Témata meditací
na sebe budou navazovat a některá se budou i v meditacích prolínat. Témata jsou velmi aktuální,
silná a hluboká. Silou celé skupiny, bude každý účastník podporován a posilován ve své práci.
Z důvodu, že je seminář koncipován jako jednodenní, je potřeba, aby si každý účastník samostatně
zpracoval pomocí poslaných tří meditací tyto témata
o Partneři – odpojení od bývalých partnerů
o Zrušení manipulačních vazeb

V sobotu začneme těmito tématy a postupně je projdeme všechny
Sobota ráno
o Oprava rodových traumat – vyčištění rodových linií
o Napojení na rodovou linii
o Propojení s Vesmírnou rodinou
Sobota odpoledne
o Zrušení magických bloků
o Propojení s Duší
o Oprava vnitřních traumat a harmonizace Duše
Sobota večer

o Spojení s vnitřním mužem, ženou a dítětem
o Propojení na archetyp Lilith, jeho harmonizace a probuzení

Do posledního bloku bude přidána i meditace hojnosti a sladění s aktuálními okolními energiemi,
frekvencemi, které k nám proudí. Schumanova frekvence, bovisy, atd.
Uvedená témata jsou velmi obsáhlá, ale díky práce v hladině theta, je toto možné provádět v rámci
jednoho semináře. Vlastní procesy čištění, harmonizace a oprav se spouští tak, aby to pro tělo,
lidskou bytost bylo bez zbytečné zátěže. Proto procesy čištění atd. trvají více jak půl roku po ukončení
semináře.
Tato témata jsou část ze série meditací „Probuzení lidské bytosti“, kterou jsem sestavil v roce 2019.
Meditace byly v roce 2019 prováděny přes zoom. Od účastníků, kteří se mnou tuto sérii prošli, jsem
měl velmi dobré ohlasy. Pouze „Propojení na archetyp Lilith“ je novinka, která v původní sérii nebyla.
Podle reakce účastníků na zářiovém semináři, to byl jedna z nejsilnějších, nejintenzivnějších meditací
a prožitků, které měly okamžitý vliv na růst jejich sebedůvěry a celistvosti.
Procesy harmonizace, čištění a probuzení spojené s tímto seminářem, jsou velmi hluboké. Podle
opakovaných dotazů u účastníků, ani po 6 měsících, nebylo vše dokončeno a stále probíhal proces.
Tyto procesy jsou záměrně spuštěny tak, aby nedošlo k nežádoucímu zatížení účastníků. U každého
je míra tohoto zatížení individuální, které odpovídá jeho možnostem.

Další možnosti:
Budou k prodeji ozdobné svíce z palmového vosku, případně parafínu.
Pomocí zařízení MUSE si zájemce může změřit, zobrazit mozkové frekvence v průběhu meditace.
Uvidí graficky, jak rychle dokáže do meditačních stavů vstoupit, jak je v nich stabilní.
Vyzkoušení harmonizačních Teslových plátů. Provádí se v leže, délka cca 10-15 min.

Názory účastníků

Šárka
Můj první víkendový meditační víkend.
Meditace jsem znala, už jsem jimi doma prošla, přesto síla skupiny, dala mému prožívání nový
rozměr. Možnost sdílení, přesně ta skupinka lidí, se kterými jsem se měla setkat… bylo prostě přesně to ono
pro mě. Velmi silné momenty i posun na mé životní cestě, tak vnímám víkendový seminář na Podhradí.
Díky všem

Monika
Byla to moje první zkušenost s meditačním víkendem a jsem moc ráda, že jsem mohla být jeho
součástí.

Tento víkend byl pro mě inspirativní, obohacují a získal na mé cestě důstojné místo. Romanovi
vedené meditace mne dovedly do určitých stavů mého vědomí, které jsem dříve neznala.
Nejsilnějším zážitkem pro mě byla meditace na přijetí stínového aspektu – Lilith. Poprvé jsem se
dokázala podívat na svoji stínovou (temnou) stránku bez pocitu strachu.
Jsem vděčná Romanovi a všem, kteří se podíleli na tomto víkendu, za jejich energii a sdílení.

Eva
Výsledky semináře se u mě projevily nejprve na fyzické úrovni. Po jeho absolvování mě konečně
opustily intenzivní bolesti kolen, které se se mnou roky táhly a neuměla jsem je vyléčit. Zřejmě
vycházely z podvědomí či rodových zatížení a očista jim pomohla se "nadechnout". Další výsledky
přicházejí zatím pomalu a jemně.

Začátek v sobotu v 9 hod (úvod, seznámení, organizační věci), konec kolem
21 hod, kdy bude závěrečné sdílení a zhodnocení.
Cena kurzu: 140 eur/osoba.

Miesto konania: Bezpečné ihrisko, V záhradách 1, Bratislava.

Viac informácií o lektorovi:

Jmenuji se roman večeřa (kdo zná symboliku, ten se nediví malým písmenům), technikami mezi nebem a zemí se zabývám už skoro 30 let. Na tuto cestu, mě nasměrovala nutnost, vyřešit jeden velmi nepříjemný zážitek z raného dětství. Zážitek jsem v sobě za pomocí technik mini regrese zpracoval a to po cca 18 letech života. Zpracování probíhalo asi týden, než byl daný zážitek z dětství eliminován. Od toho okamžiku, jsem mohl jít dál života, bez tohoto zatížení.

Za těch 30 let, jsem vyzkoušel velké množství technik a směrů. Začínal jsem s technikou PSYPOS, pak Integrální jógou, chvíli jsem zkoušel  i Diamantovou cestu (Budhismus), pokračovalo to technikami SRT, LTVJ, EFT a Kvantové unášení. Přibližně před 8 roky, jsem v rámci jedné meditace obdržel vnitřní zasvěcení na něco, co jsem nevěděl, co je. Intuitivně jsem s tím začal pracovat a rozvíjet. Po několika letech, jsem zjistit, že podobné techniky, které používám spontánně, jsou v technice Thetahealing, jen je používám trochu jinak. Zatím jsem nenarazil na podobnou techniku, která by měla podobnou účinnost a hloubku jako je práce v hladině theta. Tím netvrdím, že něco podobného neexistuje.

Nabízím návštěvníkům možnost vyzkoušet si vedené meditace, kde se sestupuje do theta frekvencí mozku. Přes vlastní zkušenost si ověřit, jakou rychlostí, razancí a přitom lehkostí se v hladině theta pracuje. Vyřešení , některých nalezených bloků přes klasické techniky (alfa hladina), jsou řešitelné od těžce, přes velice těžce až po, nejde to udělat. Přes thetu, se toto řeší ve vteřinách až minutách. V začátku práce, je časově nejnáročnější vstupování do frekvencí thety, časem se získá praxe a i toto se velmi výrazně zrychlí.

V souladu s vyrovnáním energií, mám smlouvu s OSA na úhradu autorských poplatků autorům skladeb, které používám jako hudební doprovod k meditacím. Z tohoto důvodu, než se odladí spolupráce s OSA, budu používat jen omezený počet skladeb pro meditace.

Meditace jsou vytvořené tak, že pro plné využití je nutné vyrovnání toku energií. V případě, že někdo postoupí některou z meditací dál, narušuje vzájemné vyrovnání. Výjimkou jsou meditace, které jsou ve skupině „Meditace zdarma“.

Dále nabízím několik druhů seminářů, aktuální seznam se nachází v kazegorii semináře.

Proč naše meditace

Meditace, které tvořím, jsou specifické a zvláštní tím, že jako skupina vstupujeme do hladiny theta a synergicky se podporujeme. Je to stav, kdy naše vědomí se přibližuje frekvencím původního Stvořitele. Tím nemyslím různé pseudo božstva, ale prapůvodní bytost, které vše stvořila. Toto přiblížení má za následek, že vše co děláme v těchto meditacích, je prováděno silou a nastavením původního Tvůrce. Meditující, který je v hladině theta, tak je přímo napojený na energetický zdroj – prvotního Tvůrce. Jakékoliv destruktivní krok, záměry, manipulace meditujícího, vedou ke snížení jeho frekvencí a vystoupení z hladiny theta. Tím technika ztrácí svoji účinnost.

Meditace trvají přibližně hodinu, úvodní část napojení, naladění a přípravu na vlastní práci trvá dostačenou dobu na změnu stavu vědomí do rozšířeného stavu vědomí. Pokud meditace trvá kratší dobu, než se Vám podaří dosáhnout změny stavu vědomí, účinnost takové meditace je velmi malá. Čas, který lidé potřebují na změnu vědomí na rozšířené vědomí je velmi individuální. Běžně se uvádí, že to trvá kolem 30-35 min. Praxí lze tento čas velmi výrazně zkrátit. Meditace jsou tvořené za pomocí kvantových polí tak, že když si ji oprávněná osoba pustí (má vyrovnány energie-zaplaceno) stane se po dobu té meditace součástí celé skupiny, která ji už absolvovala, nebo bude v budoucnu absolvovat. Celý tento proces je dozorován bytostmi z jemnohmotných úrovní, které hlídají čistotu a konstruktivní potenciál kvantového pole dané meditace. Jakékoliv pokusy o poškození, nabourání kvantového pole jsou velmi razantně eliminovány a řešeny. Detaily tohoto nastavení si nechám pro sebe.

Bez napojení se na kvantové pole zde nabízených meditací, je efekt dané meditace výrazně nižší.

A tu sú zadarmo jeho 2 vedené meditácie vo formáte mp3:

Ďaľšie informácie na info@rebirthing.sk alebo 0915993865