Ako prebudiť skryté sily v tele?
6. septembra 1000
29.11.2020 • Žilina • Certifikovaný Kurz – Access Bars®
29. novembra 1001

Cvičenia na uvoľnenie stresu v Bratislave

 

Večerné stretnutia s terapeutom Arupom Fodorom.

Večery sú otvorené, môžete sa pridať kedykoľvek. Každý večer pre vás pripravíme iné cviky a témy.

Používame špeciálne cvičenia na obnovenie voľného prúdenia životnej sily telom. Venujeme sa aj spojeniu so zemou prostredníctvom panvy, nôh a chodidiel. Ďalšie typické cvičenia sú expresívne a katarzné techniky ktoré umožnia opustiť obvyklú kontrolu a uvoľniť veľké množstvo energie. Na záver hodiny zaraďujeme uvolňovacie masážne techniky.

Prínosy Psychosomatikyarup rebirthing

– odstraňuje bloky v tele a umožňuje tak voľný tok životnej energie
– vedie k vedomému prežívaniu prítomného okamihu
– harmonizuje spolu telo, myseľ a emócie
– napája na osobný vnútorný zdroj a zvyšuje tak hladinu energie
– pracuje so „zasunutými“ emóciami a dáva priestor k ich vyjadreniu
– prehlbuje kontakt so sebou samým i s druhými ľuďmi
– zvyšuje slobodu spontánneho prejavu
– učí láskavému prístupu k sebe samému

Čo Vás na kurze čaká ?

– vytvorenie bezpečného priestoru a základných pravidiel pre prácu v skupine
– vysvetlenie Psychosomatických princípov a metód
– aktivačné, relaxačné a transformačné cvičenia
– priestor na otázky a analýzu zážitkov
– individuálne konzultácie a rady integrujúce praktickú úroveň so spiritualitou
– hravý, zážitkový spôsob učenia sa

Psychosomatika vychádza z predpokladu, že telo-myseľ-duša je neoddeliteľná jednota, v ktorej každá zložka ovplyvňuje ostatné a zmeny v jednej modalite môžu mať vplyv na tie ostatné. Psychosomatické cvičenia môžu rýchlo navodiť najrôznejšie druhy vibrácií, chvenie, pulzáciu a prúdenie energetického toku, odhaliť obmedzenia v dýchacom cykle a chronické svalové napätie.  Naučíte sa ako týmto symptómom porozumieť a liečiť ich.

Cvičenia sú vhodné pre každého, kto chce byť v dobrom, optimálnom kontakte so svojím telom, mysľou a emocionalitou. Pre každého, kto chce aktívne odbúravať aktuálne stres a pracovať na svojich témach.

Budeme pracovať s týmito témami:

– detské traumy, ktoré vytvárali naše životné vzorce energie
– porozumenie vzorcom a potrebám svojej charakterovej štruktúry
– byť si vedomý svojich pocitov a vyjadrovať ich adekvátnym spôsobom
– vedieť čo chcem a čo nechcem a vyjadrovať to bezpečne a s rešpektom
– zvyšovanie svojej energetickej úrovne, živosť a citlivosť k životu
– uzemnenie, stáť na svojich vlastných nohách
– plynúť s životom skôr ako s ním bojovať
– schopnosť byť prítomný a zostať v kontakte s druhým
– porozumenie fenoménu odporu – ako ho používať, ako sa skrze neho dostať
– ako pracovať energeticky a fyzicky s pozitívnou aj negatívnou projekciou
– svalový pancier, core energetics, energia a charakter.
– pamäť tela, regresia
– dôležitosť dychu, Reichove a ďalšie metódy dychu

Miesto a termíny stretnutí:

18:30 – 20:15 štúdio Múza, Hurbanovo nám.5

od 20.9.2018 každý štvrtok

Cena: 9€ jednorázový vstup / 6,70€ pri predplatnom na 6 vstupov

Informácie na info (zavináč) rebirthing.sk alebo 0915993865

Doporučujeme sa prihlásiť pomocou tohoto formulára:

    Vaše meno a priezvisko

    Váš email

    Váš telefón

    Termín(y)