Liečivá sila dychu

Psychosomatická terapia

Liečivá sila dychu

Táto terapia pomáha v ťažkých situáciách, ako sú telesné choroby (bolesti, astma, migrény, epilepsie atď.), stres a depresie, strach a úzkosti, pocity životného nenaplnenia, nízke sebavedomie a sebaúcta, partnerské a vzťahové problémy, profesijné neúspechy... Mnohé z týchto problémov majú pôvod v traumatickom zážitku pôrodu alebo v iných, vysoko stresových situáciách, počas ktorých je narušený prirodzený rytmus dýchania, a tým aj obehu energie. Nepríjemné zážitky sa snažíme vytesniť alebo potlačiť a tie potom vytvárajú v tele bloky, ktoré bránia prirodzenému toku energie.

Vedomým energetickým dýchaním môžeme tieto udalosti aj spätne vyriešiť a prijať, integrovať do svojho života, a tak ich zbaviť ich pretrvávajúceho negatívneho vplyvu. Prijatím sa uvoľní stagnujúca energia, ktorá do nášho života prinesie radostný pocit a prispeje k väčšej otvorenosti, tvorivosti a chuti do života.

Vedomé dýchanie je spôsob, ako sa prepojiť so svojím telom a jeho živosťou a radosťou, ako objaviť svoju vnútornú silu a energiu, ako žiť život podľa svojich prianí a predstáv. Správny spôsob dýchania je pre zdravý život rovnako dôležitý ako zdravá životospráva, pravidelné cvičenie a zdravá strava. Podporuje vedomé a prospešné dýchanie aj v každodennom živote. Jedno sedenie trvá približne jednu a pol až dve hodiny. Dýchanie prebieha v ľahu na podložke.

Dýchajúci sa celkovo upokojí, ponára sa do stavu hlbšej relaxácie a väčšinou zažíva veľmi príjemné pocity uvoľnenia, radosti, prílivu energie a celkovej živosti. Po skončení dýchania prichádza chvíľa na integráciu, teda čas, kedy klient reflektuje svoje skúsenosti a zážitky z dýchania. Cíti sa ľahko, pokojne a radostne a často má v týchto chvíľach jasný vhľad do situácií, ktoré sa predtým zdali zložité a problematické.

Ďalšie sedenie prichádza zvyčajne po jednom až dvoch týždňoch, vyplnených samostatným cvičením; po desiatich sedeniach je klient už väčšinou pripravený vykonávať vedomé dýchanie sám, podľa potreby alebo pravidelne.

Cena individuálneho programu: 50 € za 120 minút
Psychosomatická terapia

Psychosomatika je založená na predpoklade, že sa psychické napätie odráža v napätí telesnom. Jej základnou myšlienkou je, že naše potlačené emócie sa ukladajú v podobe energetických blokov v tele a ovplyvňujú jeho fungovanie. Napríklad bolesti chrbta nemusia byť nutne len zo sedavého zamestnania, ale môže ísť aj o telesné vyjadrenie toho, že si doslova „nakladáme príliš veľa na svoje bedrá“, teda že pracujeme viac, ako zvládame.

Psychosomatika je niekedy je tiež označovaná za most medzi východnými náukami o vedomí a tele a západnej psychológiou. Pomáha poznať a uvoľňiť energetické bloky a svalové napätie, které si človek neuvedomuje. Je to kombinácia práce s telom, dychom a psychoterapeutickými metódami.

Na telo zameraná terapia teda pracuje hneď na troch úrovniach ľudského bytia – emocionálnej, telesnej i myšlienkovej. Rozum nás klame každý deň, ale naše telo nikdy neklame. Telo vždy vie, čo je pre nás najlepšie, je to len náš rozum, ktorý sa mu stavia do cesty a vytvára bariéry, ktoré sa ťažko prekračujú.

Postupujeme krok za krokom a meníme Vás i Váš život. Zameriavame sa na konkrétne oblasti, klient dostáva jednoduché domáce úlohy, ktoré mu zaberú pár minút denne, lebo pravideľnosť a dôslednosť je dôležitá.

Ku každému klientovi pristupujem individuálne. Postupy sa líšia a vyplynú z našich spoločných rozhovorov, záleží s akými problémami prichádzate. Hlavným cieľom našej práce je uvoľnenie Vašich blokov, emócií a presvedčení. Niekedy stačí k posunu len pochopenie, niekedy je potrebná Vaša individuálna práca. Podľa potreby Vás naučím určité cviky, niekedy upravíme stravu, naučíme sa dýchať alebo krátke meditácie. Žiadna zbytočná teória, len praktické návody.

Výsledkom je nadviazanie hlbokého spojenia s vlastným vnútrom, uvoľnenie Vášho životného potenciálu a smerovanie k zdraviu, radosti a vedomému životu.


Cena individuálneho programu: 50 € za 120 minút

Napíšte nám

Vaše meno

Váš email

Váš telefón

Vaša správa

Alebo nám zavolajte

Slovenská republika

Česká republika